Store‎ > ‎Uniform‎ > ‎

ชุดคาราเต้ Adidas Training

posted Aug 29, 2010, 10:29 AM by Webmaster Nui   [ updated Apr 2, 2011, 11:42 PM ]

ผลิตด้วยเทคโนโลยี ไคลม่าคูล*

คุณสมบัติพิเศษ :
  • ขนาด :  130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190
  • วัสดุ : 55% Cotton /45% Polyester
  • ไม่มีสาย
ราคา 2,250 บาท


*ไคลม่า คูล เป็นเทคโนโลยีที่สามารถระบายความร้อนและเหงื่อของผู้ส่วมใส่ออกจากตัวเสื้อได้อย่างรวดเร็ว โดยการวางตำแหน่งของช่องระบายอากาศไว้บริเวณที่ร่างกายผลิตความร้อนสูง 

Comments